Μανόλης Αρκολάκης, «Λαϊκές εξεγέρσεις κατά τον Μεσοπόλεμο και το φωτογραφικό ρεπορτάζ (ερευνητικά αποτελέσματα από το TRANSMONEA PROJECT)»

Η ανακοίνωση σε PDF

Η παρουσίαση σε PDF

Back To Top