Μανόλης Αρκολάκης, « Βιομηχανικές ταινίες στον Μεσοπόλεμο. Η κινηματογραφική απεικόνιση της βιομηχανίας καπνού»

Το άρθρο σε PDF

Back To Top