ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

 

Η επεξεργασία των δημογραφικών παραμέτρων του προσφυγικού πληθυσμού συνδέονται με οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του. Μέσω της ποσοτικής επεξεργασίας αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές πλευρές των προβλημάτων που συνδέονται με τις συνθήκες μαζικής εισόδου των προσφύγων στην χώρα, φωτίζοντας πολύπλευρα τις διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος. Καταγράφεται η επίδραση της εισόδου των προσφύγων στην χώρα, τόσο στην πυκνότητα του πληθυσμού όσο και σε επί μέρους δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως και η επίδραση της αστικοποίησης. Αποτυπώνεται η προέλευση του πληθυσμού και η περίοδος εισόδου του στην χώρα. Εμφανίζονται παράγοντες ενσωμάτωσης συνδεδεμένοι και με την παραγωγικότητα, με έμφαση στο επίπεδο εκπαίδευσης και τη γλώσσα. Σε σύγκριση με τον τοπικό πληθυσμό εκφράζονται πλευρές της δομής της προσφυγικής οικογένειας. Καταγράφονται μεταβλητές όπως είναι η κατανομή του πληθυσμού κατά ηλικίες και κατά κατηγορίες επαγγελμάτων, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την παραγωγικότητα. Πληροφορούμαστε για την διασπορά των προσφύγων στην Ελλάδα, ενώ εμφανίζονται οι δημογραφικές αποτυπώσεις της βίας πάνω στον πληθυσμό. Αποτυπώνονται οι δαπάνες για την αποκατάσταση των προσφύγων με την στροφή των δημοσίων δαπανών προς τις κοινωνικές δαπάνες και το μέγεθος και η κατεύθυνση των οικονομικών πόρων που αξιοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των προσφύγων. 

Οι αναρτημένοι πίνακες και η συνθετική προσέγγιση των δημογραφικών μεταβλητών δημοσιεύονται στο άρθρο: Α. Αντωνίου, «Οι πρόσφυγες του 1922 και η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Φυσικά, οικονομικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και δημοσιονομικές μεταβλητές της εγκατάστασης», στο Κ. Μπρέγιαννη (επιστ. διευθ., εισ.), Η Ελλάδα και οι διεθνείς θεσμοί στον Μεσοπόλεμο. Προσφυγική εγκατάσταση, κρίσεις και εξορθολογισμός του Κράτους, Αθήνα, Αλφειός [υπό έκδοση].

 

Το αρχείο σε PDF.

 

Eπιτρέπεται η χρήση επιμέρους αναγραφών, με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής: Αντώνης Αντωνίου, «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», TransMonEA project, Επιστημονική Διεύθυνση Κ. Μπρέγιαννη, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ. URL:  https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/el/syllogi/vaseis-dedomenon-posotikes/prosfygiki-egkatastasi  

Δεν επιτρέπεται η χρήση  τμημάτων ή του όλου της πινακοθέτησης.

 

Προκειμένου να ανοίξετε το αρχείο, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτησή σας στη  φόρμα επικοινωνίας: https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/homepage/epikoinonia   

 

Back To Top