Στόχος της έρευνας είναι η παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων για την περιοχή της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης. Η πινακοθέτηση των ποσοτικών δεδομένων αφορά την περίοδο του μεσοπολέμου και συγκεκριμένα την περίοδο από το 1928 έως περίπου το 1938. Καλύπτεται η περίοδος της Μεγάλης Ύφεσης και η σύντομη περίοδος μετά την κρίση, έως περίπου τις απαρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η περίοδος και η επιλογή της παρουσίασης συγκεκριμένων δεδομένων, εντάσσονται στο πλαίσιο ανάλυσης και στοχοθεσίας του ερευνητικού προγράμματος TransMonEA (βλ. περιληπτικά https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/el/homepage/perigrafi-programmatos).

Οι πηγές που χρησιμοποιούνται, προέρχονται κυρίως από τις δημοσιευμένες ποσοτικές σειρές της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ),  της περιόδου του μεσοπολέμου. Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης οι ποσοτικές σειρές, όπως παρουσιάζονται στις εκδόσεις του “The Royal Institute of International Affairs”, γνωστό και ως “Chatham House”, οι οποίες έχουν επίσης δημοσιευθεί την περίοδο του μεσοπολέμου.Οι ποσοτικές σειρές που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν αφορούν το διεθνές εμπόριο της περιοχής (εισαγωγές/εξαγωγές), σε σταθερό νόμισμα, την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους σε ποσοστιαία σχέση με τις εξαγωγές κάθε χώρας, καθώς και τις τιμές των εισαγωγών/εξαγωγών ανά μετρικό τόνο.Παρουσιάζεται επίσης η αξία των νομισμάτων της περιοχής, την προαναφερθείσα περίοδο, με έτος βάσης το έτος 1928, (1928= 100), όπως και οι τιμές πώλησης της χονδρικής αγοράς, καθώς και το κόστος διαβίωσης.Τέλος, παρουσιάζεται η πορεία της παραγωγής σημαντικών αγροτικών προϊόντων, όπως ο καπνός.

Αναλυτικά οι στατιστικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκρότηση της βάσης, αναφέρονται στο παραδοτέο του προγράμματος: Έκθεση για την ερευνητική προσέγγιση και αξιολόγηση ειδικών ποσοτικών πηγών:  η κρίση του 1929 στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Report on the Research and Evaluation of Specific Quantitative Sources: the 1929 Crisis in Southeastern Europe) https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/el/erevnitika-apotelesmata/working-papers-series.

Με βάση τις συγκεκριμένες επεξεργασίες, πραγματοποιήθηκαν δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος TransMonEA.

 

Database Index:

Southeastern Europe:

1. Foreign Trade, 1928-30, 1932 and 1934, Exports (in million Swiss francs)

2. Imports (in millions Swiss francs)

3. Price per metric ton of exports and imports (In Swiss francs)

4. Total foreign dept service expressed as percentage of exports

5. World Trade in Million Dollars/ Imports

6. World Trade in Million Dollars/ Exports

7. Currency value (parity =100)

8. Index numbers of wholesale prices (1928/29 = 100)

9. Retail Prices: Cost of living (1928/9=100)

10. Wheat Production - Quintals (000's)

11. Tobacco production/ Quintals (000's)

12. Rye: Production/Quintals (000's)

 

Eastern and Southeastern Europe

1. Foreign Trade in millions of Swiss Francs

Database 1

Database 2

Database 3

 

The use of specific data  entries is allowed, provided the source of reference: Μ. Sarras,  "Southeastern European Statistics during the Interwar Period’’, TransMonEA Project, Head of Research C. Brégianni, Academy of Athens / HFRI.  

URL:  

It is not allowed to use parts or the whole of the tabulation.

In order to download the file, please fill in your application in the contact form: https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/en/homepage-en/contact 

 

Back To Top