Το επισυναπτόμενο ευρετήριο αφορά στο ελληνικής παραγωγής κινηματογραφικό υλικό του Μεσοπολέμου σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα και διάφορες όψεις των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα. Η συγκρότηση του Ευρετηρίου προέκυψε από την επεξεργασία των τεκμηρίων στη βάση OptiDB (Βάση Απεικονιστικών Δεδομένων TransMonEA: συστηματοποίηση της πληροφορίας).   

Eπιτρέπεται η χρήση επιμέρους αναγραφών, με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής: Μ. Αρκολάκης, «Κινηματογραφικό Υλικό σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», TransMonEA project, Επιστημονική Διεύθυνση Κ. Μπρέγιαννη, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ. URL:   https://transmonea.academyofathens.gr/… 

Δεν επιτρέπεται η χρήση  τμημάτων ή του όλου της πινακοθέτησης. 

 

Το ευρετήριο σε αρχείο Excel.

 

Προκειμένου να ανοίξετε το αρχείο, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτησή σας στη  φόρμα επικοινωνίας: https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/homepage/epikoinonia 

Back To Top