1. Το επισυναπτόμενο ευρετήριο αφορά στο ελληνικής παραγωγής κινηματογραφικό υλικό του Μεσοπολέμου σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα και διάφορες όψεις των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα. Η συγκρότηση του Ευρετηρίου προέκυψε από την επεξεργασία των τεκμηρίων στη βάση OptiDB (Βάση Απεικονιστικών Δεδομένων TransMonEA: συστηματοποίηση της πληροφορίας).   

Eπιτρέπεται η χρήση επιμέρους αναγραφών, με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής: Μ. Αρκολάκης, «Κινηματογραφικό Υλικό σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», TransMonEA project, Επιστημονική Διεύθυνση Κ. Μπρέγιαννη, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ. URL:   https://transmonea.academyofathens.gr/… 

Δεν επιτρέπεται η χρήση  τμημάτων ή του όλου της πινακοθέτησης. 

 

Το ευρετήριο σε αρχείο Excel.

 

2. Το επισυναπτόμενο ευρετήριο αφορά στο ελληνικής παραγωγής εικαστικό υλικό του Μεσοπολέμου σε σχέση με διάφορες όψεις των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα. Η συγκρότηση του Ευρετηρίου προέκυψε από την επεξεργασία των τεκμηρίων στη βάση OptiDB (Βάση Απεικονιστικών Δεδομένων TransMonEA: συστηματοποίηση της πληροφορίας).   

Eπιτρέπεται η χρήση επιμέρους αναγραφών, με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής: Μ. Αρκολάκης, «Εικαστικό Υλικό σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», TransMonEA project, Επιστημονική Διεύθυνση Κ. Μπρέγιαννη, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ. URL:   https://transmonea.academyofathens.gr/… 

Δεν επιτρέπεται η χρήση  τμημάτων ή του όλου της πινακοθέτησης. 

 

Το ευρετήριο σε αρχείο Excel

 

3. Το επισυναπτόμενο ευρετήριο αφορά στο ελληνικής παραγωγής φωτογραφικό υλικό του Μεσοπολέμου σε σχέση με διάφορες όψεις των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα. Η συγκρότηση του Ευρετηρίου προέκυψε από την επεξεργασία των τεκμηρίων στη βάση OptiDB (Βάση Απεικονιστικών Δεδομένων TransMonEA: συστηματοποίηση της πληροφορίας).   

Eπιτρέπεται η χρήση επιμέρους αναγραφών, με την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής: Μ. Αρκολάκης, «Φωτογραφικό Υλικό σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», TransMonEA project, Επιστημονική Διεύθυνση Κ. Μπρέγιαννη, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ. URL:   https://transmonea.academyofathens.gr/…  

Δεν επιτρέπεται η χρήση  τμημάτων ή του όλου της πινακοθέτησης. 

 

Το ευρετήριο σε αρχείο Excel.

 

 

Προκειμένου να ανοίξετε τα αρχεία, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτησή σας στη  φόρμα επικοινωνίας: https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/homepage/epikoinonia  

 

Back To Top