Το ερευνητικό έργο, αποσκοπεί:

α) στην ανάλυση της νομισματικής πολιτικής, όπως διαμορφωνόταν στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών αλλά και των διεθνών νομισματικών διασκέψεων κατά τη δεκαετία του 1920, και είχε ως βάση τη διευρωπαϊκή νομισματική σταθερότητα, με φιλελεύθερη αφετηρία,

β) στην ανάλυση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης, όσον αφορά στην νομισματική ανισορροπία που προξένησε και την επελθούσα στροφή προς υποδείγματα οικονομικού εθνικισμού κατά τη δεκαετία του 1930. Η στροφή αυτή αφορά στον γεωγραφικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά εκφράστηκε ευκρινώς και στα διεθνή οικονομικά fora,

γ) στην ένταξη της ελληνικής περίπτωσης στο διεθνές περιβάλλον της εποχής, φωτίζοντας τα σημαντικότερα φαινόμενα, που πρισματικά συνδέονται σε εθνικό επίπεδο με τη διεθνή κρίση (στάση πληρωμών το 1932, επιπτώσεις στο δημοσιονομικό και στο νομισματικό πεδίο, με ποιοτικές παραμετροποιήσεις),

δ) στην ποσοτική αποτύπωση των παραπάνω,

ε) σε μια εναλλακτική αφήγηση της μεσοπολεμικής κρίσης, όσον αφορά στην ελληνική κυρίως περίπτωση, μέσω των εικονιστικών και κειμενικών αναπαραστάσεών της, που συμπληρώνει την παραπάνω αναφερθείσα "τεχνική" απεικόνιση της ύφεσης.

Συνεπώς, στο Ερευνητικό Πρόγραμμα συνδυάζονται βασική έρευνα, σύνθεση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων. Στις εργασίες διάχυσης εντάσσονται η χρήση ψηφιακών μέσων για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να συνδιαλλαγεί με τα κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία προκάλεσε σε κοινωνικό επίπεδο η πρόσφατη -διεθνής και εγχώρια- χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση, αξιοποιώντας ιστορικές εμπειρίες οικονομικής αστάθειας του παρελθόντος. Επομένως, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάχυση του ερευνητικού έργου, ενώ αξιοποιείται η σχετική εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων και των συνεργαζόμενων μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας.

Μεθοδολογικά, η συνθετική έρευνα βασίζεται σε μακροϊστορικά εργαλεία, σε συνδυασμό με τη μελέτη παραδειγμάτων. Παρ’ όλο που συμπεριλαμβάνεται η από τα κάτω ανάλυση, μελετώνται  διεθνείς και εθνικοί οικονομικοί θεσμοί ως συντελεστές διαμόρφωσης της συγκυρίας: διερευνάται δηλαδή η επίδρασή τους όχι μόνο στο εθνικό αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Η πολύμορφη μεθοδολογική πλαισίωση του έργου υποστηρίζεται από την κατανομή των εργασιών της ερευνητικής ομάδας που αντιστοιχούν στην επιστημονική εξειδίκευση του κάθε μέλους της. Εκτός από τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας, στο Πρόγραμμα συνεργάζονται Έλληνες και ξένοι ερευνητές με εξειδίκευση κυρίως στην Οικονομική Ιστορία, υπό την οπτική της Πολιτικής Οικονομίας και της ποσοτικής ανάλυσης των οικονομικών φαινομένων (βλ. Ανθρώπινο Δυναμικό).

Back To Top