Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου.
Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

 

 

Επιστημονική Υπεύθυνος 

Κατερίνα Μπρέγιαννη, Διευθύντρια Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών / Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού.

 

Κύρια στόχευση

 Ανάλυση της Μεγάλης Ύφεσης µε διεπιστηµονικά εργαλεία: Εναλλαγή της εστίασης κατά την έρευνα, από το διεθνές στο τοπικό. 

 

Φορέας Υποδοχής 

Ακαδημία Αθηνών, Επιτροπή Ερευνών [Πρόγραμμα 200/936]

 

Φορέας Χρηματοδότησης 

ΕΛΙΔΕΚ [Πρόγραμμα 1310] 

 

Συνεργαζόµενοι Φορείς

Εργαστήριο Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης, ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Université de Paris I, UMR D&S. 

 

Back To Top