Έκδοση συλλογικού τόμου με βάση εισηγήσεις στα σεμινάρια του Α’ θεματικού κύκλου (2020-2021),  Διακρατική ανάλυση της Μεγάλης Ύφεσης και εθνικά παραδείγματα. Ποσοτικοποιήσεις και εννοιολογήσεις, από το διεθνές στο τοπικό.

Το αρχείο σε PDF

Back To Top