Έκδοση συλλογικού τόμου:

 icon logo    SHAPING AND RESHAPING THE GLOBAL MONETARY ORDER

DURING THE INTERWAR PERIOD AND BEYOND

Local Actors in-between the International Institutions

 

Editors: Catherine P. Brégianni and Roser Cussό

Introduction by: C. Brégianni

Cover

ISBN: 978-960-6679-73-5

This volume explores the progressive establishment of a global monetary order within the development of market mechanisms during the interwar period. Reference is made to the emergence of disintegrating policies under the impact of the Great Depression. Furthermore, it discusses how the global monetary mechanisms developed after World War II. The volume focuses on the interaction between local actors –as policymakers at national or peripheral level– and the global economic institutions -as producers of a financial “engineering” process.

 

Κατεβάστε τον Συλλογικό Τόμο  ΕΔΩ (σε PDF)

 

Ο συλλογικός τόμος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ''Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο''. ΕΛΙΔΕΚ - Ακαδημία Αθηνών. 

Ειδικότερα υλοποιούνται ερευνητικοί στόχοι, όπως περιγράφονται εδώ https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/el/homepage/perigrafi-programmatos  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το φορέα χρηματοδότησης (ΕΛΙΔΕΚ) είναι σε ανοικτή πρόσβαση. Εκτός εμπορίου πρόκειται να κυκλοφορήσει περιορισμένος αριθμός αντιτύπων. 

 

 

 

icon logo The Great Depression and Greece : Monetary and Economic Perspectives in a Transnational Context. 

Catherine P. Brégianni

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, που υλοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ, ολοκληρώθηκε με την έκδοση της μελέτης:

Catherine P. Brégianni. The Great Depression and Greece : Monetary and Economic Perspectives in a Transnational Context. Athens, TransMonEA Research Project/ Academy of Athens - Hellenic Foundation for Research and Innovation,  Alfeios, 2023. ISBN 978-960-6679-76-6

Η έκδοση του τόμου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ (EΛΙΔΕΚ 1310/2017).

Cover Great Depression and Greece 

 Δείτε τους κύριους άξονες της έρευνας και τον πίνακα περιεχομένων της μελέτης:

Great Depression and Greece (PDF)  and Contents (PDF)

 

 

 

icon logo  Προετοιμάζεται: Έκδοση συλλογικού τόμου, στον οποίο περιλαμβάνονται εισηγήσεις από τα σεμινάρια του Α’ θεματικού κύκλου (2020-2021),  ''Διακρατική ανάλυση της Μεγάλης Ύφεσης και εθνικά παραδείγματα. Ποσοτικοποιήσεις και εννοιολογήσεις, από το διεθνές στο τοπικό''.   

Για τη συνοπτική περιγραφή του τόμου κατεβάστε ΕΔΩ (σε PDF)

 

 

Back To Top