Κατερίνα Μπρέγιαννη, «Οι διεθνείς θεσμοί του Μεσοπολέμου, η Μεγάλη Ύφεση και η Τράπεζα της Ελλάδος»

στο Ανδρέας Κακριδής, Σωτήρης Ριζάς (επιμ.) Η κρίση και η Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος /Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2021, σ. 135-165.

 

Back To Top