Μιχάλης Σάρρας, Survey of Bibliography: Rural South-eastern Europe in the Context of the Interwar Crisis/Επισκόπηση βιβλιογραφίας του αγροτικού χώρου της Νοτιοανατολικής Ευρὠπης κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, επιστημονική επιμέλεια Κ. Μπρέγιαννη, TransMonEA project, HFRI-Academy of Athens, 2021. 

Στη βιβλιογραφική επισκόπηση, που είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική, έχουν ενσωματωθεί και γενικότερα έργα και πηγές, που αφορούν στη μεσοπολεμική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εντάχθηκαν επίσης μεσοπολεμικές μελέτες που αφορούν στην ελληνική αγροτική οικονομία, ενώ η σχετική σύγχρονη βιβλιογραφική παραγωγή έχει ενταχθεί στην Επισκόπηση βιβλιογραφίας για την ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης/Bibliographical Survey of the Greek 1932 crisis.   

rural

Η βιβλιογραφία σε αρχείο PDF.

 

Back To Top