Δημοσιευμένες στατιστικές πηγές για τη μεσοπολεμική οικονομία, των οποίων έγινε επεξεργασία προκειμένου να συγκροτηθούν οι σειρές σχετικά με τους παραγωγικούς της τομείς και να αποτιμηθούν συγκριτικά τα εθνολογιστικά δεδομένα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ

Back To Top