Ενδεικτικά τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων δημοσιονομικής και εν γένει οικονομικής νομοθεσίας 

ΦΕΚ 1928_49

ΦΕΚ 1930_238

ΦΕΚ 1932_129

ΦΕΚ 1934_293

 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο [http://www.et.gr/]

 

Back To Top