Ενδεικτικά τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων δημοσιονομικής και εν γένει οικονομικής νομοθεσίας 

ΦΕΚ 49_1928

ΦΕΚ 238_1930

ΦΕΚ 129_1932

ΦΕΚ 293_1934

 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο [http://www.et.gr/]

 

Back To Top