Εργάστηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 1992-2012 και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ελλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα σε αρχεία και βιβλιοθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συγγράμματά του είναι: 1.Γαμήλια έθιμα των καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας: Το παράδειγμα της κοινότητας Ματαράγκας, 1991. 2. Όψεις Νεοελληνικής Ιστορίας 1833-1945, Gutenberg 2008 σε συνεργασία με τον Δ. Σακκή. 3. Συμβολαιογραφικές πράξεις συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδου (1881-1882): περιλήψεις - ευρετήρια, Gutenberg 2010 σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Πεσλή. 4.Εγκυκλοπαιδικό βιογραφικό λεξικό νεότερης Θεσσαλικής ιστορίας, Μεταίχμιο 2018. Πολυάριθμα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Ιστορικά άρθρα αλλά και άρθρα του για θέματα οικονομικής πολιτικής έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες των Αθηνών όπως στην Ελευθεροτυπία, το Βήμα και την Εφημερίδα των Συντακτών.

https://independentresearcher.academia.edu/ΑντώνηςΑντωνίου

Back To Top