Πραγματοποίησε σπουδές στην Ιστορία, σε προπτυχιακό επίπεδο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και σε μεταπτυχιακό στο Unversité de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Είναι Διδάκτωρ του Paris I (2001). Είναι από το 2017 Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, της Ακαδημία Αθηνών, όπου υπηρετεί από το 2003. Μέλος (εξωτερικό) της Ομάδας Έρευνας Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale, CRH-EHESS, Paris, με ατομικό ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα Crises économiques, politiques transnationales et exemples nationaux à l’Europe de l’entre-deux-guerres. Ενώ μετέχει στη διεύθυνση του συλλογικού ερευνητικού προγράμματος « Politiques et statistiques économiques des institutions internationales durant l’entre-deux-guerres ». Υπήρξε Επισκέπτρια Kαθηγήτρια στο Paris I-Sorbonne (2017) και Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο MSH/ Paris στη διάρκεια ερευνητικής άδειας (2012). Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια σε μεταπτυχιακά σεμινάρια του Πανεπιστημίου Paris VIII (2012) και σε προπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Giessen και στο Financial University of Moscow. Έχει δώσει διαλέξεις στον μορφωτικό κύκλο διαλέξεων της ελληνικής κοινότητας του Σίδνεϋ και της Μελβούρνης (2018). Ήταν Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από το 2001 έως το 2011, στις Θεματικές Ενότητες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας και της Γενικής Ιστορίας της Ευρώπης.

Η έρευνά της επικεντρώνεται κυρίως στους μηχανισμούς της αγοράς σε σχέση με την εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, υπό την οπτική της ανάλυσης των νομισματικών μηχανισμών και της ιστορίας των θεσμών. Σε αυτό το πλαίσιο, συμμετείχε στο πρόγραμμα ANR για τη διεθνή νομισματική ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα. (DAMIN). Ήταν διοργανώτρια ή συνδιοργανώτρια διαφόρων θεματικών συνεδριών στα Διεθνή Συνέδρια της Economic History Association και της European Business History Association, από το 2012 έως σήμερα (όπως στο EHWC Kyoto 2015, Boston 2017, Paris 2022), με επίκεντρο την ιστορία του νομίσματος, αλλά και τη συγκριτική προσέγγιση θεσμών της Κοινωνικής Οικονομίας. Έχει, επίσης, συν-οργανώσει επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα (2010, 2020) και τη Γαλλία (2016, 2017, 2021), με αντικείμενο κυρίως την Ιστορία των Διεθνών Θεσμών στον 20οαιώνα και τη διαμόρφωση των διεθνών νομισματικών συστημάτων. Εκτός από τα αναφερθέντα Προγράμματα έρευνας που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό (Γαλλία), έχει συμμετάσχει και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους.

Οι μονογραφίες και οι συλλογικοί τόμοι που συν-επιμελήθηκε είναι: Brégianni, C. Les Banques, l’agriculture et l’Etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à 1940, préf. Sp. Asdrachas. Lille, Presses Universitaires Septentrion, 2002 (Δημοσίευση της Διδακτορικής Διατριβής). Μπρέγιαννη, Κ. Ιστορία και ιστοριογραφία. Νεώτερες προσεγγίσεις. Αθήνα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2008. Μπρέγιαννη, Κ. Νεοελληνικό νόμισμα. Κράτος, πολιτική και ιδεολογία από την Επανάσταση έως το Μεσοπόλεμο. Αθήνα, Kέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού. Ακαδημία Αθηνών, 2011. Κατερίνα Μπρέγιαννη. Ιὀνιο Κράτος. Θεσμοί και κοινωνική διάρθρωση, 1814-1864. Αθήνα, ΚΕΙΝΕ. Ακαδημία Αθηνών, 2017. Gardikas Katsiadakis, Η., C. Bregianni (eds.). Agricultural cooperatives in South and Central Europe, 19 th-1 20th century: a comparative approach, introd. by C. Brégianni. Athens, Academy of Athens, 2013. G. Depeyrot, C. Brégianni, M. Kovalchuk (eds.). Three Conferences on International Monetary History. Wetteren, Moneta, 2013. Bregianni, C. et R. Cusso (éds.). Politiques économiques des institutions internationales en perspective diachronique. Dès la fin de la Première Guerre mondiale au stade actuel de la globalisation. Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale-CRH, EHESS, Paris 2019, digital volume. 

 Ακαδημία Αθηνών : http://www.academyofathens.gr/en/researchers/bregianni 

Group LaDéHis : http://ladehis.ehess.fr/index.php?/membres/liste-alphabetique/554-bregianni-catherine [membre associé externe]   

Δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές : https://academyofathens.academia.edu/CatherineBrégianni 

https://scholar.google.com/ 

RePEc:ResearchPapersinEconomics   

https://www.cairn.info 

 

Back To Top